Cruise Control - Vakionopeuslaite


Järjestelmä tämän mallisena on käytössä kaikissa 1984-1987 malleissa paitsi Cadillacissa. Nyt kuvattava järjestelmä ei siis ole virallisesti sama kuin omassa Capricessani oleva mutta pääpiirteissään esim. vianhakukaavio ja toiminta ovat samoja aiempien mallien kanssa.Cruise Control ei ole mikään yksittäinen laite vaan useamman erillisen komponentin muodostama järjestelmä .

Järjestelmä koostuu toimintamuodon valintakytkimestä ("viiksessä"), sähköisestä säätimestä (module), nopeustunnistimesta ja sen (VSS sensor) etuvahvistimesta, servoyksiköstä ja vapautuskytkimistä ja venttiileistä. Toimintayksikkö (servo) pitää yllä ajoneuvon nopeutta (kaasuläpän asentoa), pitämällä ja säätämällä alipainetta kammiossaan sähköisen säätimen määräämällä tavalla. Servon alipainekammion kalvo on mekaanisesti kaasuläpän akseliin yhdistetty. Sähköinen säädin (module) huomioi valintakytkimen asennon, ajoneuvon nopeustiedon (VSS), toimintayksikön (servon) asennon ja vapautuskytkimen toiminnan ja käyttää alipaineventtiileitä toimintayksikön (servon) sisällä tarkkaillen ja säätäen ajoneuvon nopeutta ja servon toimintaa. Säätimessä on sisään rakennettuna myös nopeustunnistin, joka estää järjestelmän toiminnan alle n. 25mph (40km/h) nopeuksilla.

Toimintamuodon valintakytkin on kolmeasentoinen liukukytkin, jossa on myös asetuspainonappi (SET/COAST) päässä. Jotta järjestelmä toimisi on liukukytkimen oltava "ON" asennossa ja ajoneuvon nopeuden yli 25mph. Päälle kytkeminen halutussa nopeudessa tapahtuu painamalla täysin pohjaan ja sitten vapauttamalla asetuspainonappi (SET/COAST) "viiksen" päässä. Asetettua nopeutta voidaan lisätä siirtämällä liukukytkintä kiihdytys (ACCELERATE) suuntaan ja pitämällä siellä kunnes haluttu nopeus on saavutettu ja sen jälkeen painamalla asetuspainonappia (SET/COAST) ja vapauttamalla sen.
Nopeuden vähentäminen tapahtuu painamalla asetuspainonappia viiksen päässä kunnes haluttu nopeus on saavutettu ja sen jälkeen vapauttamalla se hitaasti. Järjestelmän voi kytkeä pois päältä milloin tahansa painamalla kytkin- (manuaali vaihteinen) tai jarrupoljinta tai siirtämällä toimintamuodon valintakytkintä OFF asentoon.

Jos järjestelmä on kytketty pois päältä jarru- tai kytkinpolkimella, viimeksi asetettu nopeusasetus säilyy säätimen muistissa niin kauan kunnes liukukytkin siirretään OFF asentoon tai sytytysvirta katkaistaan. Hetkellisesti käyttämällä liukukytkintä "RESUME/ACCEL" asennossa aiheuttaa ajoneuvon nopeuden muutoksen viimeksi asetettuun nopeuteen ja pitämään tämän nopeuden.

Jos liukukytkintä pidetään "ACCEL" asennossa pidempään jatkaa ajoneuvo kiihdytystään kunnes kytkin vapautetaan. Kun kytkin vapautetaan tulee senhetkisestä nopeudesta uusi asetettu nopeus.

Valintakytkin mahdollistaa myös ns. "tap-up" toiminnon jolla ajoneuvon nopeutta nostetaan n. 1mph kerrallaan. Vakionopeussäädin kytkettynä ja toiminnassa liukukytkintä käytetään hetkellisesti "RESUME" asennossa ja palautetaan nopeasti takaisin jolloin nopeus nousee tuon n. 1mph. Toiminnon voi toistaa 10 kertaa jonka jälkeen järjestelmä on palautettava uuteen nopeuteen edellä mainituilla tavoilla.

Viive cruisen päälle kytkeytymisessä johtuu useimmiten väärin säädetystä servon (ja kaasuläpän välisestä) vaijerista, jossa yleensä löysää.

Vianhaku kaavioita

Handen       Chevrolet Caprice -89