CTS sensori (lämpötilatuntopää)

CTS Tuntopää   (Coolant Temp= jäähdytysnesteen lämpötila) on sijoitettu imusarjan
päälle TBI:n etupuolelle termostaattikotelon viereen. Alla taulukossa tyypillisiä vastusarvoja
eri lämpötiloissa.


Suurin osa 1980 - ja uudemmista lämmönmittaustuntopäistä toimii samalla periaatteella
joka perustuu negatiivisen lämpötilakertoimen (negative temperature coefficient = NTC)
omaavaan termistoriin. Ne ovat pääasiassa kaksilankaisia lämpötilan mukaan muuttuvalla
vastuksella varustettuja tuntoelementtejä. Kun lämpötila on korkea on vastus pieni
ja päinvastoin. Syöttöjännite on noin 5V.

[TAKAISIN ETUSIVULLE]