MAT sensori

   MAT Tuntopää MAT Tuntopää   (Manifold Air Temp) on sijoitettu ilmansuodattimen koteloon. Alla taulukossa tyypillisiä vastusarvoja eri lämpötiloissa.

Suurin osa 1980 - ja uudemmista lämmönmittaustuntopäistä toimii samalla periaatteella joka perustuu negatiivisen lämpötilakertoimen (negative temperature coefficient = NTC) omaavaan termistoriin. Ne ovat pääasiassa kaksilankaisia lämpötilan mukaan muuttuvalla vastuksella varustettuja tuntoelementtejä. Kun lämpötila on korkea on vastus pieni ja päinvastoin. Syöttöjännite on noin 5V.>

[TAKAISIN ETUSIVULLE]