Lyhenteiden selityksiä

Niinkuin kaikkiin muihinkin teknisiin laitteisiin myös autoihin ja autojen tietokoneisiin liittyy nykyisin mieletön määrä lyhenteitä, joista toisista ei saa selvää päättelemälläkään. Olen yrittänyt kerätä tälle sivulle jonkinlaisen kokoelman lyhenteistä, joita näitten sivujen aineiston yhteydessä esiintyy. Osan suomennos on omani ja osa yleisesti hyvksyttyjä ja käytössä olevia. Selitysten kohdalla samoin.Näiden selitysten laitteiden ja osien sijaintitiedot pitävät paikkansa VAIN oman Chevrolet Capriceni kohdalla. Muiden autojen osalta voi olla eroja.Lähes kaikille lyhenteille tällä sivulla on myös kuva sijainnista.

Lyhenne Nimi Kuvaus
ALDL Assembly Line Data Link Liitin josta saadaan erilaisia moottorin ja muutaman muun järjestelmän tietoja ulos tai voidaan syöttää sisäänpäin vaikuttaen joihinkin asioihin. Sijaitsee Capricessani kojelaudan alareunassa ratin kohdalla/alla kuljettajan jalkojen yläpuolella.
ECM Electronic Control Module Varsinainen "tietokone". Etumatkustajan jalkatilassa oikeassa laidassa.Ja huom! ECM:n johtoliittimien irroittaminen virran ollessa kytkettynä rikkoo tietokoneen!!" Saman numeroista ECM:ää voi käyttää eri autoissa mutta PROM:it ovat yksilöllisiä auton mukaan.
TBI Throttle Body Injection Läppärunkoinen ruiskutusjärjestelmä. Moottorin päällä kiinni imusarjassa.
WOT Wide Open Throttle Kaasuläpän täysin auki asento
IAC Idle Air Controller (valve) TBI:n rungossa kiinni.ECM/PCM käyttää tätä askelmoottoriventtiiliä säätääkseen moottorin tyhjäkäyntiä sen ilmamäärällä. Toiminta alue 0-160
EST Electronic Spark Timing (Circuit) Sytytyksen ajoituspiiri. Virranjakajan sisällä.
TPS Throttle Position Sensor Kaasuläpän akselin jatkeella läppärungossa(TBI) kiinni. Tunnistaa kaasuläpän asennon. Kaasuläpän asennon tunnistin. Kertoo ECM/PCM:lle missä asennossa kaasuläppä ja sen akseli ovat. Jos teet säätöä pelkällä mittarilla niin pyri n. 0.48 Volttiin tyhjäkäynnillä ja 4.5-4.8 Voltin välille WOT asennossa. ECM/PCM on aika tarkka TPS:n ulostulojännitteelle joten tarkasta huolella, että prosenttiarvo (WinALDL ohjelmassa) on todella 0% koska 0,9mV alla se tunnistaa kaikki asennot nollana ja samoin 4,0V yläpuolella kaikki arvot kelpaavat 100%:ksi
MAT Manifold Absolute Sensor Ilmanpuhdistimen kotelon pohjaosassa kiinni.
MAP Manifold Absolute Pressure MAP tuntopää mittaa imuilman paineissa tapahtuvia muutoksia johtuen moottorin kuormituksen ja nopeuden muuttumisesta.Oikeassa lokasuojassa telineessä kiinni.
EGR Exhaust Gas Recirculation Pakokaasujen uudelleenkierrätys(venttiili)
ESC Electronic Spark Control ESC yksikkö ottaa vastaan mitä nakutuksen tunnistin (knock sensor)lähettää ja kertoo ECM:lle mihin sytytystä pitää siirtää.
CALPAK Cal(ibration)Pak
(EST)
Muisti, ECM:n sisällä. Pystyy ohjaamaan polttoaineen jakelua jos ECM:n muut osat vaurioituneet.Irroitettava ja vaihdettava osa (tarvittaessa).
PROM Programmable Read Only Memory
(EST)
Ohjelmoitava muisti, ECM:n sisällä. Irroitettava ja vaihdettava osa (tarvittaessa).
MEM-CAL Memory Calibration (Pack) Sisältää järjestelmän perusasetukset jotka säilyvät muistissa.ECM:n alkuperäinen käynnistystiedosto joka palauttaa järjestelmän alkutilaan aina kun virta on ollut ECM:ltä poikki yli 30sekuntia.Voi olla hyvinkin yksilölliseksi ohjelmoitu tiedosto. ECM:n sisällä. Irroitettava ja vaihdettava osa (tarvittaessa).
CTS Coolant Temperature Sensor Veden lämpötilatuntopää. Termostaatin kotelon vieressä moottorin päällä keskellä.
02 Sensor Oxygen Sensor Happitunnistin. Pakoputkessa pakosarjan jälkeen.Mittaa pakokaasujen hapen määrää.
Closed Loop Suljettu silmukka Closed Loop toimintamuoto tarkoittaa, että ECM mittaa ilma/polttoaineseos suhdetta ja toimintaolosuhteita ja käyttää tietoa pysyttääkseen ilma/polttoaineseos suhteen tietyssä pysyvässä arvossa. Tämä toimintamuoto saa palautteen 02 tuntopäältä joten "silmukka" sulkeutuu=closed loop. Seossuhde jonka järjestelmä koettaa säilyttää on 14.7:1, joka on katalysaattorin toiminnalle kaikkein tehokkain alue.Moottori ei välttämättä käy parhaiten 14.7:1 suhteella aina mutta tuottaa katalysaattorin kanssa vähiten päästöjä tällä alueella. Myös vakio happitunnistin on tehokkaimmillaan 14.7:1 alueella antaen hyvän signaalin takaisin ECM:lle. Oikeastihan moottorit ovat tehokkaampia hiukan rikkaalla 12,5:1 seoksella.
AFR Air/fuel Ratio Ilma/polttoaineseos suhde. ECM/PCM katsoo sisäänsä ohjelmoidusta käyrästä ruiskutus suuttimien pulssitaajuuden kun ollaan "open loop" tilassa.Eli kone ei ole vielä normaalissa käyntilämpötilassaan (closed loop).
BLM Block Learn Multiplier On arvo jonka ECM/PCM tallentaa pitempänä aikana säätääkseen suuttimien pulssitaajuutta ja joka perustuu opittuun tai tallennettuun happitunnistimen palautteeseen.BLM muuttuu yleensä hitaasti jos lainkaan. ECM/PCM rajoittaa BLM:n 108-160 välille. Kun arvo on 128 mennään tehdas asetuksilla, jos yli 128 ECM/PCM joutuu syöttämään enemmän polttoainetta ja alle 128 kone käy rikkaalla josta seuraa, että ECM/PCM laimentaa seosta.
ECT Engine Coolant Temperature Jäähdytysnesteen lämpötila. ECM/PCM tarvitsee tämän tiedon koska kylmän ja kuuman moottorin tarpeet ovat erilaiset.
INT Integrator Lyhyellä aikajaksolla opittu/tallennettu arvo jonka perusteella ECM/PCM säätää suuttimien pulssitaajuutta. Perustuu happitunnistimelta tulleeseen palautteeseen. Vaihtelee yleensä nopeasti useita kertoja sekunnissa. Ja sama kuin BLM:n kohdalla ECM/PCM laskee arvolla 128 oikein moottorin tarpeet sen hetkiselle tilanteelle.
IAT Intake Air Temperature Sisäänmeno ilman lämpötila. On tarpeellinen esim. sytytyksen säätöön estämään ennenaikaista sytytystä. Muodostaa myös varajärjestelmän RPM:n ja MAP sensorin kanssa jos moottorin normaalisti käyttämä MAF sensori on epäkunnossa. Tällöin tulee käyttöön ns. virtaukseen perustuva laskenta sisään virtaavasta ilmamäärästä.
MAF Mass Air Flow Massavirtaus. Mittaa sisään virtaavan ilmamäärän massan.
PE Power Enrichment Tehon lisäys taulukko. Ohjelmoitu ECM/PCM:lle. Käytetään kun moottorilta täytyy saada enemmän tehoa. Oikeastihan moottorit ovat tehokkaampia hiukan rikkaalla 12,5:1 seoksella.
RPM Revolutions Per Minute Ilmaisee moottorin pyörimisnopeutta minuutissa.
TDC Top Dead Center Yläkuolokohta. Kohta jossa mäntä on pysähtynyt sylinterissä ennen matkaa alas. Pyörivässä moottorissakin se pysähtyy. Huomaa että nelitahtikoneessa on kaksi TDC:tä. Ensimmäinen on puristus ja työtahdin välissä. Toinen poisto ja imutahdin. Ensimmäistä yläkuolokohtaa käytetään venttiilien säädössä koska molemmat venttiilit ovat silloin kiinni.

Handen       Chevrolet Caprice -89